Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เนื้อหา

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วีดีโอประชาสัมพันธ์ "โครงการสำมะโนน้ำ" เขียนโดย admin 8
โครงการธรรมยาตราและปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 6
รดน้ำขอพร สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 15
ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 16
ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี 2562 วันที่ 11 เมาายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารสาวนจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 14
พิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด เขียนโดย admin 9
ร่วมพิธี "พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์" เขียนโดย admin 14
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 17
ประชุมสรุปผลการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 เขียนโดย admin 34
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”และงานวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 29
กิจกรรคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2560 - 2564 เขียนโดย admin 30
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำ จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 67
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 52
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 57
ร่วมงานวันนักข่าว 2562 เขียนโดย admin 60
ร่วมประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 44
เปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 40
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 99
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ และนายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 98
พิธีสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติและพิธีบรวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน เขียนโดย admin 68
การประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 87
งานแถลงข่าว "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 88
พิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เขียนโดย admin 99
สัมนาโครงการ "จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคคลบาท" เขียนโดย admin 132
พิธี"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 100
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มกราคม 2562 เขียนโดย admin 116
กิจกรรม(Kick off) เพื่อเริ่มต้นแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เขียนโดย admin 116
"พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ภายใต้โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 121
เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 180
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 258
สำนักงานสถิติแห่งชาติ งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน เขียนโดย admin 113
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 เขียนโดย admin 188
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" เขียนโดย admin 116
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวางผังภาคกลาง" เขียนโดย admin 69
ต้อนรับนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 115
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เขียนโดย admin 57
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “จังหวัดสิงห์บุรี วิ่ง ต้านโกง” เขียนโดย admin 148
พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 62
พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เขียนโดย admin 172
ประชุมประจำเดือน เขียนโดย admin 58
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 88
หมอชวนวิ่ง เขียนโดย admin 84
การประชุมชี้แจงบุคคลากรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 236
ลงพื้นที่ประสานงาน ติดตาม และอำนวยความสะดวก ให้กับคณะถ่ายทำวิดีทัศน์ "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เขียนโดย admin 66
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกิจกรรมและงบประมาณ เทศกาลงานกินปลา ของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 102
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เขียนโดย admin 333
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกิจกรรม การจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี เขียนโดย admin 60
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 196
ร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐิน เขียนโดย admin 169
ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ เขียนโดย admin 63
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 179
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 195
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 188
กิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 59
กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 203
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 187
ร่วมแสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 141
เปิดตลาดการท่องเที่ยวตลาดน้ำริมลำแม่ลา เขียนโดย admin 197
ร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เขียนโดย admin 174
พิธีเบิกเนตร พระธรรมสิงห์บุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม)และรูปหล่อ พระครูมงคลนวการ(หลวงพ่อฉาบ มังคโล) เขียนโดย admin 59
พิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 79
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดโพกรวม เขียนโดย admin 63
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดสิงห์บุรี" เขียนโดย admin 50
จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง(อสมท.) จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 62
งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้หัวข้อ "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดิน" เขียนโดย admin 57
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 69
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน ภาคกลาง(จังหวัดสิงห์บุรีและจังกวัดอ่างทอง) เขียนโดย admin 86
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 : ภาคกลาง "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560" เขียนโดย admin 209
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 72
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก "เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 เขียนโดย admin 62
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 58
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เขียนโดย admin 66
โครงการอบรมหลักสูตรการระดมสรรพกำลังเพื่อความมั่นคง เขียนโดย admin 59
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 63
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 55
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 47
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 53
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 51
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 49
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 47
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 53
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 57
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานโครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เขียนโดย admin 71
ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสนาม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 57
Nso โปร่งใส เขียนโดย admin 58
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 เขียนโดย admin 61
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 67
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 65
พิธีบวงสรวงเทวาลัยองค์พระอินทร์ เขียนโดย admin 63
พิธีรำลึกวีรชนค่ายบางระจัน (วันค่ายแตก) ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 93
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก "เน็ตประชารัฐ" ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 136
พิธีเปิดอุโมงค์ทางรอด ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย-สิงห์บุรี ที่ กม.69+500(ทางเข้าโรงพยาบาลพรหมบุรี) เขียนโดย admin 253
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 93
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 92
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ (ครั้งที่ 1) เขียนโดย admin 106
พิธีเปิดงานรณงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย เขียนโดย admin 98
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 262
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2561” เขียนโดย admin 110
ประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work Shop) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 121
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 122
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 99
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 91
สังเกตการณ์การจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561 เวทีที่ 2 เขียนโดย admin 109
กีฬาพาเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 91
กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 97
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 106
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 เขียนโดย admin 105
พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างเมรุไฟฟ้า (ปลอดมลพิษ) ณ วัดโคนอน เขียนโดย admin 104
พิธีทำบุญศาลหลักเมืองสิงห์บุรี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 105
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” เขียนโดย admin 101
ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 และหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ เขียนโดย admin 221
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 163
เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 198
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 69
วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 68
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 83
"ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561" เขียนโดย admin 112
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความสะอาดลานวัดแจ้งพรหมนคร " เขียนโดย admin 251
จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จังหวัดสิงห์บุรี" เขียนโดย admin 281
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 273
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 249
สังเกตการณ์การจัดประชุม (Kick off) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 160
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 115
"14 กุมภา 14 คู่ชื่นมื่น วิวาห์ถิ่นวีรชน" เขียนโดย admin 138
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) เขียนโดย admin 173
พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน ปี 2561 เขียนโดย admin 329
เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 278
บวงสรวงงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23 เขียนโดย admin 158
งานแถลงข่าว "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 171
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 148
งานแถลงข่าว "เทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23" เขียนโดย admin 162
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Smart City ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 170
วันรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึกยุทธหัตถี เขียนโดย admin 334
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 127
พิธีเปิด "ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม จ.สิงห์บุรี" เขียนโดย admin 151
ขอพรปีใหม่ นายสุทธา สายวาณิชย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 272
พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และยอดนพปฎลสุวรรณฉัตร ประดิษฐาน ณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักสีห์วรวิหาร เขียนโดย admin 138
งานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 137
ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 351
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 156
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 289
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 เขียนโดย admin 153
โครงการฝึกอบรมพิธีกร ศาสนพิธีกร ในงานพิธี พระราชพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 190
"วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี" เขียนโดย admin 132
ร่วมเปิดโครงการ "ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดสิงห์บุรี" เขียนโดย admin 148
กิจกรรมจิตอาสา "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน 5 ธันวาคม 2560 " เขียนโดย admin 272
ร่วมทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 146
ประชุมกลุ่มย่อย การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ประเด็นด้านการเกษตร) เขียนโดย admin 141
รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย admin 158
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 163
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์ราชการ" ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 143
ค่านิยม "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561" สสช. เขียนโดย admin 170
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 158
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 154
กิจกรรมการแสดงผลงาน "การจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560" เขียนโดย admin 158
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ปีพุทธศักราช 2560 เขียนโดย admin 129
เปิดงานลงทะเบียน "โครงการตลาดประชารัฐ" เขียนโดย admin 168
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 เขียนโดย admin 132
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้พิการ เขียนโดย admin 121
ถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เขียนโดย admin 243
จิตอาสาอำนวยความสะดวกในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 148
จิตอาสาพับกลีบดอกบัว เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 140
ต้อนรับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 129
กิจกรรมจิตอาสากรอกกระสอบทรายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขียนโดย admin 135
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 137
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 125
ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสุทธา สายวาณิชย์ เขียนโดย admin 235
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีทำบุญสำนักงาน เขียนโดย admin 146
ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เขียนโดย admin 176
คณะทำงานโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยเข้ารับมอบเกียรติบัติ เขียนโดย admin 180
มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2017 เขียนโดย admin 229
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขียนโดย admin 142
TOT Young Club เขียนโดย admin 155
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย admin 151
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ เขียนโดย admin 149
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพระราชกุศลฯ เขียนโดย admin 140
อบรมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 150
สำรวจความคิดเห็นงานพิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน เขียนโดย admin 132
พิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน เขียนโดย admin 125
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 119
งานรณรงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย เขียนโดย admin 151
ทำบุญ 100 วัน พระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต) เขียนโดย admin 183
ร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญฯ เขียนโดย admin 180
ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่ เขียนโดย admin 147
ร่วมงานทำบุญสำนักงาน คปภ. จ.สิงห์บุรี เขียนโดย admin 229
อบรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ สารสนเทศ และ GIS บนเว็ปไซต์ เขียนโดย admin 187
ตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 280
รับการตรวจราชการ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 136
ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ติจิตอลชุมชน เขียนโดย admin 165
สถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 151
ร่วมงานวันต้นไม้และร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญประชารัฐร่วมกันรักษาศีล 5 ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 179
สำรวจความคิดเห็นการจัดงาน "เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22" ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 161
งานแถลงข่าวเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22 เขียนโดย admin 233
เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 291
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 207
ประชาสัมพันธ์โครงการ "สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560" เขียนโดย admin 290
วันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ และ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เขียนโดย admin 313
คณะข้าราชการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 296
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ เขียนโดย admin 300
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เขียนโดย admin 305
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และการพัฒนาแผนที่ตำแหน่งบ้านและอาคาร/สิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศ เขียนโดย admin 272
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 315
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 275
วันคนพิการสากล เขียนโดย admin 289
พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน เขียนโดย admin 318
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เขียนโดย admin 275
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารณ) เขียนโดย admin 287
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 276
กิจกรรมสภากาแฟ เขียนโดย admin 280
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 เขียนโดย admin 311
กิจกรรมผู้ว่าฯ พาออกกำลัง เขียนโดย admin 260
อวยพรปีใหม่ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 433
กินข้าว กินปลา ช่วยชาวนาสิงห์บุรี เขียนโดย admin 356
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 294
รวมพลัง ปกครองท้องถิ่น ภักดีสถาบัน เขียนโดย admin 294
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 340
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 50 วัน เขียนโดย admin 368
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เขียนโดย admin 290
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เขียนโดย admin 311
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 260
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย admin 295
พิธีเปิดหอนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขียนโดย admin 296
บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เขียนโดย admin 259
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 259
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 311
ร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 262
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสถิติชุมชนในพื้นที่ : จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559 เขียนโดย admin 321
จัดทำหนังสือ “ผลการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี” เขียนโดย admin 295
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี เขียนโดย admin 430
ลงพื้นที่ตรวจรับครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 368
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เขียนโดย admin 303
ออกพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เขียนโดย admin 284
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ในเขตเทศบาล เขียนโดย admin 294
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 เขียนโดย admin 313
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 258
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 เขียนโดย admin 340
กิจกรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 298
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน เขียนโดย admin 294
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 372
รดน้ำดำหัว ขอพรสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 297
“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือนเมษายน เขียนโดย admin 255
การประชุมเชิงปฏิบัติกา เขียนโดย admin 305
“อินทร์บุรี แผ่นดินประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ณ บริเวรหน้าพิพิธภัณสถานแห่งชาติอินทร์บุรี เขียนโดย admin 306
ลำแม่ลา...มนต์เสน่ห์วิถีไทย ณ วัดแหลมคาง เขียนโดย admin 362
“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" เดือน กุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 287
“สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 319
พิธีวางพวงมาลา เขียนโดย admin 246
“รำลึก 250 ปี สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” เขียนโดย admin 285
“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เดือนกุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 227
วันรัฐพิธียุทธหัตถี เขียนโดย admin 203
จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เขียนโดย admin 342
งาน “เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี” ครั้งที่ 21 เขียนโดย admin 281
สำรวจ ความคิดเห็นและนับจำนวนคนผู้มาสักการะพระพรหมสิงห์บุรี เขียนโดย admin 264
“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือน ธันวาคม เขียนโดย admin 232
ร่วมกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ ให้ผู้ป่วยและผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 251
ร่วมงานปั่นเทิดพระเกียรติ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว BIKE FOR DAD เขียนโดย admin 233
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 193
ทอดกฐินสามัคคี เขียนโดย admin 244
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เขียนโดย admin 207
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 262
สังเกตการณ์สำรวจ เขียนโดย admin 230
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 290
วันปิยมหาราช เขียนโดย admin 273
บวงสรวงพระพรหมสิงห์บุรี เขียนโดย admin 262
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต เขียนโดย admin 250
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมส่ง เขียนโดย admin 296
ร่วมกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ ให้ผู้ป่วยและผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 272
ให้คำปรึกษาแนะนำการนำหลักปรัชญาพอเพียง เขียนโดย admin 248
โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราเจ้าพระยา เขียนโดย admin 229
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เขียนโดย admin 266
จัดประชุมระดมความคิดเครือข่ายภาคประชาชน เขียนโดย admin 270
ซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 333
เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภค เขียนโดย admin 283
ทดสอบแบบสอบถามโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 143
“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เขียนโดย admin 265
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า เขียนโดย admin 315
โครงการ สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ เขียนโดย admin 416
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผู้ว่าพาทำบุญ ณ วัดสิงห์สุทธาวาส เขียนโดย admin 295
การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เขียนโดย admin 255
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 230
กิจกรรมออกกำลังกายโครงการข้าราชการสิงห์บุรี สร้างสุขภาพดี เขียนโดย admin 290
ร่วมงานสภากาแฟ ที่ร้านกังหันลม เขียนโดย admin 289
ออกตรวจ จุดตรวจติดตามและสังเกตการณ์ เขียนโดย admin 394
ผู้ว่าพาทำบุญ ณ ศาลาการเปรียญวัดม่วงชุม เขียนโดย admin 385
กิจกรรมออกกำลังกายโครงการข้าราชการสิงห์บุรี สร้างสุขภาพดี ด้วย 3 อ.2ส. เขียนโดย admin 530
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ประจำเดือน เมษายน เขียนโดย admin 406
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนเมษายน เขียนโดย admin 301
ผู้ว่าพาทำบุญ ประจำปี 2558 เดือนมีนาคม เขียนโดย admin 387
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ เขียนโดย admin 505
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือน มีนาคม เขียนโดย admin 374
โครงการเมืองสิงห์บุรีปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนน เขียนโดย admin 385
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 338
จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ณ อบต.คอทราย เขียนโดย admin 361
พิธีเปิดงาน “ย้อนวันวานตลาดเก่าปากบาง หมื่นหาญ 150 ปี” เขียนโดย admin 452
โครงการ “ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ให้กับส่วนราชการ” เขียนโดย admin 378
ข้าราชการ ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย admin 354
จังหวัดสิงห์บุรี จัดงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี 2558 เขียนโดย admin 369
โครงการ ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย admin 317
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เขียนโดย admin 355
จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน"เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี" ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 4 มกราคม 2558 เขียนโดย admin 425
จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน"เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี" ครั้งที่ 20 เขียนโดย admin 391
จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน"เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี" เขียนโดย admin 447
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เขียนโดย admin 381
ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 478
โครงการปรองดองสมานฉันท์คนในชาติและโครงการปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 325
สัมมนาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี เขียนโดย admin 573
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เขียนโดย admin 376
ถวายสัตย์ปฏิญาณ เขียนโดย admin 261
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2557 เขียนโดย admin 386
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมตามโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข เขียนโดย admin 529
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน เขียนโดย admin 98
สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดเกษตรกร เขียนโดย admin 478
มอบของที่ระลึก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เขียนโดย admin 502
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช เขียนโดย admin 472
สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ ประจำเดือน ตุลาคม เขียนโดย admin 367
การดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 494
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 348
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย เขียนโดย admin 318
ทดลอง เขียนโดย admin 95
ประชุม Conference ครั้งที่ 1-2 เขียนโดย admin 401
เข้าร่วมบำบัดทุกข์ฯ / การมอบครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 487
วันพ่อแห่งชาติ / กิจกรรมไทยเข้มแข็ง / ICT ชุมชน / ประชุม อบต. เขียนโดย admin 662
โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 534
บรรยากาศการประชุม อบต. /อบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ เขียนโดย admin 797
รับการตรวจราชการ 23 มิ.ย.51 เขียนโดย admin 446
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล / วันสงกรานต์ เขียนโดย admin 428
งานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน /อบรมเชิงปฏิบัติการ /สำรวจแผนที่ เขียนโดย admin 678
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวา 50 เขียนโดย admin 415
การตรวจราชการ เขียนโดย admin 348
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด เขียนโดย admin 342
จังหวัดนำร่องประชาสัมพันธ์โครงการ TPD Info เขียนโดย admin 372
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวา 2549 เขียนโดย admin 393
ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 เขียนโดย admin 379
ยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ เขียนโดย admin 898
จังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญร่วมบริจาคชช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขียนโดย admin 397
งานเลี้ยงเกษียณผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 445
วางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 500
ข้อมูลเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 486
สถิติจังหวัดสิงห์บุรีร่วมพิธีวันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 628
การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด ครั้งที่ 1/2549 เขียนโดย admin 324