Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เนื้อหา

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บรรยายชี้แจงการตอบแบบสำรวจ "ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562" เขียนโดย admin 2
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ เขียนโดย admin 2
ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายจากรัฐมนตรีฯ เขียนโดย admin 3
ร่วมกิจกรรม สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for clean) เขียนโดย admin 4
โครงการเก็บข้อมูลสถิติเดือนมิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 6
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 8
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 10
ร่วมลงนามไว้อาลัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เขียนโดย admin 7
เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 60
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 17
พิธีมอบผ้าไตร และบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 25
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ฯ เขียนโดย admin 35
พิธีเปิดโครงการ หนึ่งใจ..เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน เขียนโดย admin 26
วีดีโอประชาสัมพันธ์ "โครงการสำรวจน้ำ" เขียนโดย admin 48
โครงการธรรมยาตราและปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 28
รดน้ำขอพร สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 42
ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 42
ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี 2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 43
พิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด เขียนโดย admin 73
ร่วมพิธี "พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์" เขียนโดย admin 35
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 35
ประชุมสรุปผลการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 เขียนโดย admin 53
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”และงานวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 45
กิจกรรคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2560 - 2564 เขียนโดย admin 84
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำ จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 99
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 78
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 85
ร่วมงานวันนักข่าว 2562 เขียนโดย admin 89
ร่วมประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 155
เปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 59
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 124
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ และนายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 130
พิธีสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติและพิธีบรวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน เขียนโดย admin 87
การประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 171
งานแถลงข่าว "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 205
พิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เขียนโดย admin 221
สัมนาโครงการ "จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคคลบาท" เขียนโดย admin 238
พิธี"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 126
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มกราคม 2562 เขียนโดย admin 145
กิจกรรม(Kick off) เพื่อเริ่มต้นแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เขียนโดย admin 138
"พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ภายใต้โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 232
เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 307
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 379
สำนักงานสถิติแห่งชาติ งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน เขียนโดย admin 138
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 เขียนโดย admin 334
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" เขียนโดย admin 223
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวางผังภาคกลาง" เขียนโดย admin 86
ต้อนรับนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 131
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เขียนโดย admin 71
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “จังหวัดสิงห์บุรี วิ่ง ต้านโกง” เขียนโดย admin 245
พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 77
พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เขียนโดย admin 204
ประชุมประจำเดือน เขียนโดย admin 75
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 112
หมอชวนวิ่ง เขียนโดย admin 106
การประชุมชี้แจงบุคคลากรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 408
ลงพื้นที่ประสานงาน ติดตาม และอำนวยความสะดวก ให้กับคณะถ่ายทำวิดีทัศน์ "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เขียนโดย admin 94
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกิจกรรมและงบประมาณ เทศกาลงานกินปลา ของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 121
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เขียนโดย admin 540
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกิจกรรม การจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี เขียนโดย admin 77
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 298
ร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐิน เขียนโดย admin 285
ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ เขียนโดย admin 78
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 293
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 274
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 242
กิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 82
กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 323
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 306
ร่วมแสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 230
เปิดตลาดการท่องเที่ยวตลาดน้ำริมลำแม่ลา เขียนโดย admin 306
ร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เขียนโดย admin 286
พิธีเบิกเนตร พระธรรมสิงห์บุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม)และรูปหล่อ พระครูมงคลนวการ(หลวงพ่อฉาบ มังคโล) เขียนโดย admin 74
พิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 100
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดโพกรวม เขียนโดย admin 78
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดสิงห์บุรี" เขียนโดย admin 62
จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง(อสมท.) จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 75
งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้หัวข้อ "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดิน" เขียนโดย admin 66
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 87
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน ภาคกลาง(จังหวัดสิงห์บุรีและจังกวัดอ่างทอง) เขียนโดย admin 106
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 : ภาคกลาง "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560" เขียนโดย admin 324
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 92
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก "เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 เขียนโดย admin 77
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 74
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เขียนโดย admin 78
โครงการอบรมหลักสูตรการระดมสรรพกำลังเพื่อความมั่นคง เขียนโดย admin 71
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 77
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 69
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 60
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 66
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 64
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 60
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 59
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 62
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 70
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 68
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานโครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เขียนโดย admin 83
ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสนาม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 70
Nso โปร่งใส เขียนโดย admin 71
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 เขียนโดย admin 74
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 83
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 78
พิธีบวงสรวงเทวาลัยองค์พระอินทร์ เขียนโดย admin 74
พิธีรำลึกวีรชนค่ายบางระจัน (วันค่ายแตก) ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 109
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก "เน็ตประชารัฐ" ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 156
พิธีเปิดอุโมงค์ทางรอด ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย-สิงห์บุรี ที่ กม.69+500(ทางเข้าโรงพยาบาลพรหมบุรี) เขียนโดย admin 376
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 110
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 121
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ (ครั้งที่ 1) เขียนโดย admin 120
พิธีเปิดงานรณงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย เขียนโดย admin 120
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 368
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2561” เขียนโดย admin 128
ประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work Shop) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 149
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 143
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 115
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 113
สังเกตการณ์การจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561 เวทีที่ 2 เขียนโดย admin 130
กีฬาพาเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 107
กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 112
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 129
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 เขียนโดย admin 123
พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างเมรุไฟฟ้า (ปลอดมลพิษ) ณ วัดโคนอน เขียนโดย admin 123
พิธีทำบุญศาลหลักเมืองสิงห์บุรี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 123
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” เขียนโดย admin 131
ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 และหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ เขียนโดย admin 276
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 220
เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 214
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 82
วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 81
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 99
"ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561" เขียนโดย admin 130
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความสะอาดลานวัดแจ้งพรหมนคร " เขียนโดย admin 347
จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จังหวัดสิงห์บุรี" เขียนโดย admin 340
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 340
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 333
สังเกตการณ์การจัดประชุม (Kick off) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 182
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 131
"14 กุมภา 14 คู่ชื่นมื่น วิวาห์ถิ่นวีรชน" เขียนโดย admin 155
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) เขียนโดย admin 186
พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน ปี 2561 เขียนโดย admin 402
เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 389
บวงสรวงงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23 เขียนโดย admin 173
งานแถลงข่าว "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 185
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 159
งานแถลงข่าว "เทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23" เขียนโดย admin 179
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Smart City ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 191
วันรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึกยุทธหัตถี เขียนโดย admin 362
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 143
พิธีเปิด "ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม จ.สิงห์บุรี" เขียนโดย admin 165
ขอพรปีใหม่ นายสุทธา สายวาณิชย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 314
พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และยอดนพปฎลสุวรรณฉัตร ประดิษฐาน ณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักสีห์วรวิหาร เขียนโดย admin 153
งานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 154
ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 372
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 175
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 304
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 เขียนโดย admin 168
โครงการฝึกอบรมพิธีกร ศาสนพิธีกร ในงานพิธี พระราชพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 207
"วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี" เขียนโดย admin 148
ร่วมเปิดโครงการ "ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดสิงห์บุรี" เขียนโดย admin 163
กิจกรรมจิตอาสา "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน 5 ธันวาคม 2560 " เขียนโดย admin 291
ร่วมทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 162
ประชุมกลุ่มย่อย การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ประเด็นด้านการเกษตร) เขียนโดย admin 158
รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย admin 174
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 174
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์ราชการ" ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 153
ค่านิยม "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561" สสช. เขียนโดย admin 188
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 173
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 166
กิจกรรมการแสดงผลงาน "การจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560" เขียนโดย admin 174
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ปีพุทธศักราช 2560 เขียนโดย admin 143
เปิดงานลงทะเบียน "โครงการตลาดประชารัฐ" เขียนโดย admin 182
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 เขียนโดย admin 143
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้พิการ เขียนโดย admin 134
ถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เขียนโดย admin 259
จิตอาสาอำนวยความสะดวกในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 160
จิตอาสาพับกลีบดอกบัว เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 155
ต้อนรับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 145
กิจกรรมจิตอาสากรอกกระสอบทรายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขียนโดย admin 150
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 152
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 143
ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสุทธา สายวาณิชย์ เขียนโดย admin 248
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีทำบุญสำนักงาน เขียนโดย admin 161
ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เขียนโดย admin 196
คณะทำงานโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยเข้ารับมอบเกียรติบัติ เขียนโดย admin 203
มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2017 เขียนโดย admin 246
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขียนโดย admin 151
TOT Young Club เขียนโดย admin 172
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย admin 164
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ เขียนโดย admin 166
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพระราชกุศลฯ เขียนโดย admin 155
อบรมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 167
สำรวจความคิดเห็นงานพิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน เขียนโดย admin 146
พิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน เขียนโดย admin 141
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 135
งานรณรงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย เขียนโดย admin 169
ทำบุญ 100 วัน พระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต) เขียนโดย admin 198
ร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญฯ เขียนโดย admin 199
ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่ เขียนโดย admin 159
ร่วมงานทำบุญสำนักงาน คปภ. จ.สิงห์บุรี เขียนโดย admin 248
อบรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ สารสนเทศ และ GIS บนเว็ปไซต์ เขียนโดย admin 199
ตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 293
รับการตรวจราชการ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 146
ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ติจิตอลชุมชน เขียนโดย admin 179
สถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 165
ร่วมงานวันต้นไม้และร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญประชารัฐร่วมกันรักษาศีล 5 ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 190
สำรวจความคิดเห็นการจัดงาน "เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22" ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 176
งานแถลงข่าวเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22 เขียนโดย admin 245
เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 299
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 218
ประชาสัมพันธ์โครงการ "สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560" เขียนโดย admin 299
วันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ และ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เขียนโดย admin 322
คณะข้าราชการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 307
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ เขียนโดย admin 314
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เขียนโดย admin 315
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และการพัฒนาแผนที่ตำแหน่งบ้านและอาคาร/สิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศ เขียนโดย admin 286
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 327
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 291
วันคนพิการสากล เขียนโดย admin 301
พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน เขียนโดย admin 336
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เขียนโดย admin 289
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารณ) เขียนโดย admin 303
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 288
กิจกรรมสภากาแฟ เขียนโดย admin 293
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 เขียนโดย admin 323
กิจกรรมผู้ว่าฯ พาออกกำลัง เขียนโดย admin 272
อวยพรปีใหม่ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 466
กินข้าว กินปลา ช่วยชาวนาสิงห์บุรี เขียนโดย admin 367
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 305
รวมพลัง ปกครองท้องถิ่น ภักดีสถาบัน เขียนโดย admin 307
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 352
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 50 วัน เขียนโดย admin 384
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เขียนโดย admin 301
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เขียนโดย admin 324
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 272
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย admin 308
พิธีเปิดหอนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขียนโดย admin 309
บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เขียนโดย admin 270
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 273
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 320
ร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 275
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสถิติชุมชนในพื้นที่ : จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559 เขียนโดย admin 334
จัดทำหนังสือ “ผลการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี” เขียนโดย admin 319
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี เขียนโดย admin 445
ลงพื้นที่ตรวจรับครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 384
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เขียนโดย admin 317
ออกพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เขียนโดย admin 296
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ในเขตเทศบาล เขียนโดย admin 307
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 เขียนโดย admin 326
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เขียนโดย admin 271
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 เขียนโดย admin 357
กิจกรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 311
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน เขียนโดย admin 310
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 384
รดน้ำดำหัว ขอพรสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 311
“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือนเมษายน เขียนโดย admin 265
การประชุมเชิงปฏิบัติกา เขียนโดย admin 316
“อินทร์บุรี แผ่นดินประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ณ บริเวรหน้าพิพิธภัณสถานแห่งชาติอินทร์บุรี เขียนโดย admin 321
ลำแม่ลา...มนต์เสน่ห์วิถีไทย ณ วัดแหลมคาง เขียนโดย admin 376
“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" เดือน กุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 300
“สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 336
พิธีวางพวงมาลา เขียนโดย admin 259
“รำลึก 250 ปี สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” เขียนโดย admin 299
“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เดือนกุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 238
วันรัฐพิธียุทธหัตถี เขียนโดย admin 215
จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เขียนโดย admin 362
งาน “เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี” ครั้งที่ 21 เขียนโดย admin 297
สำรวจ ความคิดเห็นและนับจำนวนคนผู้มาสักการะพระพรหมสิงห์บุรี เขียนโดย admin 276
“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือน ธันวาคม เขียนโดย admin 243
ร่วมกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ ให้ผู้ป่วยและผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 266
ร่วมงานปั่นเทิดพระเกียรติ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว BIKE FOR DAD เขียนโดย admin 245
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 204
ทอดกฐินสามัคคี เขียนโดย admin 258
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เขียนโดย admin 220
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 274
สังเกตการณ์สำรวจ เขียนโดย admin 243
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 305
วันปิยมหาราช เขียนโดย admin 287
บวงสรวงพระพรหมสิงห์บุรี เขียนโดย admin 275
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต เขียนโดย admin 263
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมส่ง เขียนโดย admin 311
ร่วมกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ ให้ผู้ป่วยและผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 285
ให้คำปรึกษาแนะนำการนำหลักปรัชญาพอเพียง เขียนโดย admin 259
โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราเจ้าพระยา เขียนโดย admin 244
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เขียนโดย admin 279
จัดประชุมระดมความคิดเครือข่ายภาคประชาชน เขียนโดย admin 282
ซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 346
เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภค เขียนโดย admin 295
ทดสอบแบบสอบถามโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 153
“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เขียนโดย admin 276
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า เขียนโดย admin 337
โครงการ สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ เขียนโดย admin 431
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผู้ว่าพาทำบุญ ณ วัดสิงห์สุทธาวาส เขียนโดย admin 310
การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เขียนโดย admin 266
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 242
กิจกรรมออกกำลังกายโครงการข้าราชการสิงห์บุรี สร้างสุขภาพดี เขียนโดย admin 304
ร่วมงานสภากาแฟ ที่ร้านกังหันลม เขียนโดย admin 301
ออกตรวจ จุดตรวจติดตามและสังเกตการณ์ เขียนโดย admin 407
ผู้ว่าพาทำบุญ ณ ศาลาการเปรียญวัดม่วงชุม เขียนโดย admin 400
กิจกรรมออกกำลังกายโครงการข้าราชการสิงห์บุรี สร้างสุขภาพดี ด้วย 3 อ.2ส. เขียนโดย admin 545
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ประจำเดือน เมษายน เขียนโดย admin 416
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนเมษายน เขียนโดย admin 314
ผู้ว่าพาทำบุญ ประจำปี 2558 เดือนมีนาคม เขียนโดย admin 404
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ เขียนโดย admin 520
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือน มีนาคม เขียนโดย admin 395
โครงการเมืองสิงห์บุรีปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนน เขียนโดย admin 396
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 350
จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ณ อบต.คอทราย เขียนโดย admin 377
พิธีเปิดงาน “ย้อนวันวานตลาดเก่าปากบาง หมื่นหาญ 150 ปี” เขียนโดย admin 466
โครงการ “ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ให้กับส่วนราชการ” เขียนโดย admin 391
ข้าราชการ ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย admin 368
จังหวัดสิงห์บุรี จัดงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี 2558 เขียนโดย admin 383
โครงการ ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย admin 330
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เขียนโดย admin 367
จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน"เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี" ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 4 มกราคม 2558 เขียนโดย admin 443
จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน"เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี" ครั้งที่ 20 เขียนโดย admin 402
จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน"เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี" เขียนโดย admin 458
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เขียนโดย admin 396
ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 492
โครงการปรองดองสมานฉันท์คนในชาติและโครงการปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 336
สัมมนาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี เขียนโดย admin 587
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เขียนโดย admin 391
ถวายสัตย์ปฏิญาณ เขียนโดย admin 277
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2557 เขียนโดย admin 404
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมตามโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข เขียนโดย admin 543
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน เขียนโดย admin 115
สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดเกษตรกร เขียนโดย admin 494
มอบของที่ระลึก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เขียนโดย admin 514
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช เขียนโดย admin 484
สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ ประจำเดือน ตุลาคม เขียนโดย admin 377
การดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 509
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 362
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย เขียนโดย admin 332
ทดลอง เขียนโดย admin 108
ประชุม Conference ครั้งที่ 1-2 เขียนโดย admin 411
เข้าร่วมบำบัดทุกข์ฯ / การมอบครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 499
วันพ่อแห่งชาติ / กิจกรรมไทยเข้มแข็ง / ICT ชุมชน / ประชุม อบต. เขียนโดย admin 677
โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 546
บรรยากาศการประชุม อบต. /อบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ เขียนโดย admin 807
รับการตรวจราชการ 23 มิ.ย.51 เขียนโดย admin 460
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล / วันสงกรานต์ เขียนโดย admin 441
งานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน /อบรมเชิงปฏิบัติการ /สำรวจแผนที่ เขียนโดย admin 692
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวา 50 เขียนโดย admin 428
การตรวจราชการ เขียนโดย admin 360
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด เขียนโดย admin 353
จังหวัดนำร่องประชาสัมพันธ์โครงการ TPD Info เขียนโดย admin 382
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวา 2549 เขียนโดย admin 404
ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 เขียนโดย admin 392
ยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ เขียนโดย admin 910
จังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญร่วมบริจาคชช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขียนโดย admin 409
งานเลี้ยงเกษียณผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 458
วางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 514
ข้อมูลเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 502
สถิติจังหวัดสิงห์บุรีร่วมพิธีวันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 641
การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด ครั้งที่ 1/2549 เขียนโดย admin 339