Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เข้าร่วมบำบัดทุกข์ฯ / การมอบครุภัณฑ์


22 พ.ค. 52 บริเวณวัดดงยาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี


สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"


 

 

 

 

 มอบครุภัณฑ์ให้โรงเรียนบ้านคูเมือง

สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบครุภัณฑ์เครื่องฉายแสงข้ามศีรษะ ยี่ห้อ Vertex จำนวน 1 เครื่อง ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552