Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

บรรยากาศการประชุม อบต. /อบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

 ประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ.2551 วันที่ 21 ก.ค. 51 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

เอกสารดาว์นโหลดได้ที่ Banner download

 

การอบรมบุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ ในวันที่ 7 ก.ค. 51 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสิงหบุรี

 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ