Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

รับการตรวจราชการ 23 มิ.ย.51

 สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน รับการตรวจราชการวันที่ 23 มิ.ย.51 โดยนายใหญ่ยิ่ง ศิริธนาภิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รับการตรวจราชการ วันที่ 23-06-51

 

นายประภาศ บุญยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 24 มิ.ย.51

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร