Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวา 50

 

click ดูภาพทั้งหมด


สถิติจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ทั้งภาคเช้า ณ ศาลากลางจังหวัด(เดิม) และภาคค่ำ ณ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไปตลอดไป