Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

จังหวัดนำร่องประชาสัมพันธ์โครงการ TPD Info

 


สถิติจังหวัดสิงห์บุรี    หนึ่งใน 9 จังหวัดภาคกลาง นำร่องประชาสัมพันธ์โครงการ TPD Info    ซึ่งมีการประชุมวางแผนดำเนินงานต่อไป ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม วันที่ 29 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา ...