Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

จังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญร่วมบริจาคชช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  จังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญร่วมบริจาค เงิน/ สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งในปัจจุบันได้รับผลกระทบ จำนวน 175 หมู่บ้าน 8 ชุมชน ใน 6อำเภอ   โดยสามารถบริจาคได้ที่ : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี  โทร. 03650-7249 , 03650-7126   

น้ำท่วม จ.สิงห์บุรี