Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช

21

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด้จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

22