Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดเกษตรกร

31

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Markeat) ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณฝาครอบครองสี่แยกดงมะขามเทศ ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี