Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมตามโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข

Untitled-1

 

นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการสิงห์บุรี นำข้าราชการและประชาชน จำนวนกว่า 300 คน ร่วมทำกิจกรรม ตามโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. ตามที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี จัดขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ในเรื่อง ของการรักษาความสะอาด โดยการร่วมมือกันของทุกคนในสังคม พร้อมกับปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าขยะ และร่วมกันทำความสะอาดถนนตลาดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี