Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2557

34064

 

โอกาสนี้ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการในจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งนางสาวฤทัยชนก เกตุแก้ว เป็นผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน และสถิติจังหวัดสิงห์บุรี (นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย