ถวายสัตย์ปฏิญาณ

สร้างเมื่อ วันศุกร์, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑๕:๓๓
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ๑๗:๔๗
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑๕:๓๓
ฮิต: 357

ocsc-forking-dec05