Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

mix11

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอม

ณ บริเวณโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ หนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557