Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”

 

bumbut

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม  ให้ประชาชน”  ณ เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ ฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีออกสำรวจความพึงพอใจ  ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ โครงการบำบัดทุกข์ฯ