Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”

mix1 

วันที่ 23 มกราคม 2558  จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”   ณ วัดสิงห์ ตำบลพระงาม  อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี   นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ ฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีออกสำรวจความพึงพอใจ ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ โครงการบำบัดทุกข์ฯ