Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

จังหวัดสิงห์บุรี จัดงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี 2558

v

 

 จังหวัดสิงห์บุรี จัดงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่   4 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณวัดโพธิ์เก้าต้น และอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ฯและสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลการจัดงาน โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานออกสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน ฯ