Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ข้าราชการ ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

b

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ พร้อมด้วยข้าราชการ  ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดพระปรางค์ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง และ ณ วัดโพธิ์เก้าต้น ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน