Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ณ อบต.คอทราย

 

bombut

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ณ อบต.คอทราย ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีออกสำรวจความพึงพอใจ ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ โครงการบำบัดทุกข์ฯ