Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการเมืองสิงห์บุรีปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนน

pacha

วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา13.00 น. นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการ ร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน    ตามโครงการเมืองสิงห์บุรีปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนน