Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือน มีนาคม

page3

วันที่ 24 มีนาคม 2558  จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ณ วัดโบสถ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี  นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีออกสำรวจความพึงพอใจ ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ โครงการบำบัดทุกข์ฯ