Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

pag3

            วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ”   ในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ทจังหวัดสิงห์บุรี