Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ผู้ว่าพาทำบุญ ประจำปี 2558 เดือนมีนาคม

 

               pa1

                 นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานโครงการผู้ว่าพาทำบุญ ประจำปี 2558 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าพาทำบุญ