Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนเมษายน

 

ka

นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า จัดโดย นายอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน เทศบาลเมืองบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี