Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ประจำเดือน เมษายน

 

ka1

วันที่ 22 เมษายน 255จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม     ให้ประชาชน” ณ วัดแหลมคาง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี สำรวจความพึงพอใจ ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ โครงการบำบัดทุกข์ฯ