Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ผู้ว่าพาทำบุญ ณ ศาลาการเปรียญวัดม่วงชุม

ka3

นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์           รองผวจ.  นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองผวจ. นำข้าราชการ และประชาชน โครงการผู้ว่าพาทำบุญ ประจำปี 2558 ในวันที่ 17 เมษายน 2558 ณ ศาลาการเปรียญวัดม่วงชุม ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี