Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ออกตรวจ จุดตรวจติดตามและสังเกตการณ์

ka4

วันที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. คลังจังหวัด ขนส่งจังหวัด และสถิติจังหวัด ออกตรวจ จุดตรวจติดตามและสังเกตการณ์ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี 2558 จังหวัดสิงห์บุรี ในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ ตำบลโพชนไก่ ต.ไม้ดัด และ ต.พักทัน อ.บางระจัน    จังหวัดสิงห์บุรี