Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมงานสภากาแฟ ที่ร้านกังหันลม

 

s1

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานสภากาแฟ ที่ร้านกังหันลม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และนำหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวนกว่า   200 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  เข้าร่วมกิจกรรม