Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผู้ว่าพาทำบุญ ณ วัดสิงห์สุทธาวาส

p5

         วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานโครงการผู้ว่าพาทำบุญ ประจำปี 2558 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผู้ว่าพาทำบุญ ณ วัดสิงห์สุทธาวาส อ.บางระจัน วันที่ 25 พฤษภาคม 2558