Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”

 

h6

         วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”  ณ วัดสี่เหลี่ยม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี สำรวจความพึงพอใจ ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ โครงการบำบัดทุกข์ฯ