Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”

 

m1วันที่ 17 กันยายน 2558  จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ณ วัดพระนอนจักรสีห์ หมู่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรีและข้าราชการ เข้าร่วมโครงการฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสถิติ สถิติพยากรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีออกสำรวจความพึงพอใจ ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ โครงการบำบัดทุกข์ฯ