Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต

 t10

       วันที่ 8 ต.ค 58 เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี กำหนดรับบริจาคโลหิต สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี โดยนางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี