Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

วันปิยมหาราช

 

t12

วันที่ 23 ส.ค. 58 วันปิยมหาราช จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณหน้าพระบรม ราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี