Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 

S14            

             วันที่ 19 พ.ย. 2558  จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดบ้านจ่า หมู่ 5 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสถิติ สถิติพยากรณ์ และออกสำรวจความพึงพอใจ ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ โครงการบำบัดทุกข์ฯ