Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

T1 

                วันที่ 5 ธ.ค. 2558 จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5ธันวาคม โดยภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วย       ข้าราชการและเจ้าหน้าที่