Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมงานปั่นเทิดพระเกียรติ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว BIKE FOR DAD

T2 

วันที่ 11 ธ.ค. 2558 สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานปั่นเทิดพระเกียรติ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีร่วมปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียน ผู้มาร่วมงาน