Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ ให้ผู้ป่วยและผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี

           T3

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ ให้ผู้ป่วยและผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 ตามโครงการทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน