Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือน ธันวาคม

 

T4

วันที่ 17 ธันวาคม 2558  จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม  ให้ประชาชน” ณ      วัดสว่างอารมณ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสถิติ สถิติพยากรณ์ และสำรวจความพึงพอใจ ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ โครงการบำบัดทุกข์ฯ