Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

งาน “เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี” ครั้งที่ 21

T6

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559  จังหวัดสิงห์บุรี จัดงาน “เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี” ครั้งที่ 21 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีสำรวจคนมาเที่ยวงานเพื่อประเมินผลการจัดงานและนับจำนวนคน