Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

T7      วันที่ 28 ธันวาคม 2558 สถิติจังหวัดสิงห์บุรี จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่