Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เดือนกุมภาพันธ์

 

m259

วันที่ 21 มกราคม 2559 จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสถิติ สถิติพยากรณ์ และออกสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ โครงการบำบัดทุกข์ฯ