Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

“รำลึก 250 ปี สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน”

 

m3 59

วันที่ 28 มกรคม 2559 จังหวัดสิงห์บุรีจัดแถลงข่าว“รำลึก 250 ปี สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดโพธิ์เก้าต้น และอุทยาน ค่ายวีรชนบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อวีรชนชาวบ้านบางระจัน ผู้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อผืนแผ่นดินไทยในวีรกรรมความกล้าหาญของบรรพบุรุษไทยโดยสถิติจังหวัดเข้าร่วมการแถลงข่าวด้วย