Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

พิธีวางพวงมาลา

 

k1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ อุทยานค่ายวีรชนบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน เพื่อรำลึกถึงความกตัญญูต่อวีรชนชาวบ้านบางระจัน ผู้เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อผืนแผ่นดินไทยในวีรกรรมความกล้าหาญของบรรพบุรุษไทย โดยสถิติจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ