Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

“สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี 2559

 

k4              วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2559  จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี 2559 ณ บริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดโพธิ์เก้าต้น และอุทยาน   ค่ายวีรชนบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อวีรชนชาวบ้านบางระจัน ผู้เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อผืนแผ่นดินไทยในวีรกรรมความกล้าหาญของบรรพบุรุษไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ออกสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวชมงานฯ