Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" เดือน กุมภาพันธ์

 

k2              วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสถิติ สถิติพยากรณ์ และออกสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ โครงการบำบัดทุกข์ฯ