Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ลำแม่ลา...มนต์เสน่ห์วิถีไทย ณ วัดแหลมคาง

 

s3 1                  วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2559  จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน ลำแม่ลา...มนต์เสน่ห์วิถีไทย ณ วัดแหลมคาง ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด และสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ในงานให้มีการจัดนิทรรศการแสดงและจำลองวิถีชีวิตประเพณีมนต์เสน่ห์วิถีไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ออกสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวชมงานฯ