Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

“อินทร์บุรี แผ่นดินประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ณ บริเวรหน้าพิพิธภัณสถานแห่งชาติอินทร์บุรี

 

s32                     วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2559  จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน “อินทร์บุรี แผ่นดินประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ณ บริเวรหน้าพิพิธภัณสถานแห่งชาติอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด และสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ในงานให้มีการจัดนิทรรศการแสดงและจำลองวิถีชีวิตประเพณีมนต์เสน่ห์วิถีไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ออกสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวชมงานฯ