Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือนเมษายน

A1             วันที่ 21 เมษายน 2559  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”  มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสถิติสถิติพยากรณ์และออกสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ โครงการบำบัดทุกข์ฯ ”ณ ศาลาการเปรียญวัดโพกรวม ต.โพกรวม   อ.เมือง จ.สิงห์บุรี