Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

 

A5         วันที่ 26 เมษายน 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ออกสำรวจโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559 ในพื้นที่ 6 อำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี