Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ

 

A4                   วันที่ 26 เมษายน 2559 สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลคล้ายวันราชสมภพ   2 เมษายน 2559 ณ ศาลาฟังธรรม วัดพิกุลทองพระอารามหลวง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี