Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560

 

A3                  วันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี นำโดยสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ออกประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ในเขตอำเภอบางระจัน และอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี